Igazgató: Flynn-né Székely Kinga

     Az 1975 óta fennálló hétvégi iskola szeptembertől június közepéig minden szombaton fél tíztől d.u. 1 óráig várja a beiratkozott diákokat elsőtől nyolcadik osztályig, valamint az óvodás korú gyerekeket 3 éves kortól. A legkisebbeknek Cirogató néven tartanak baba-mama foglalkozást 2018. januárja óta

1.jpg

     A képzett tanárok és tanítók írást, olvasást, magyar irodalmat, történelmet, földrajzot és fizikát oktatnak az osztályokban, ezenkívül az itt tanuló gyerekek megismerkedhetnek a népi játékokkal, népszokásokkal, népmesékkel és népdalokkal is.

     Az oktatás mellett az iskola számos programot szervez a diákok számára, ilyen a karácsonyi ünnepség, a farsangi délután, a húsvéti ünnepély, a szavalóverseny és az évzáró ünnepély.
A magyar iskola célja, hogy elősegítse a gyermekek és szülők jó kapcsolatát, egymás megértését, valamint, hogy megismertesse a Kanadában felnövő magyar gyerekekkel hagyományainkat és értékeinket, hogy később öntudatos, származásukra büszke fiatalokká
válhassanak, megőrizve magyar identitásukat.

Arany János Magyar Iskola

Magyar Ház Könyvtára

2.jpg

Mert 

olvasni 

 jó...

Magyar Ház

Könyvtár

     A régi Magyar Ház bezárását követően évek óta nem volt a torontói magyar közösségnek olyan könyvtára, mely a régi könyvtár helyébe léphetett volna. Az új Magyar Ház 2015-ös megnyitását követően a díszterem mellett, a múzeumi sarokkal szemben kijelöltek egy könyvtárszobát, mely arra várt, hogy megtöltsék a magyar nyelvű könyvek. A témakörök és műfaj szerinti csoportosítást két Kőrösi Csoma ösztöndíjas segítségével kezdte meg a Könyvtár kuratóriuma és könyvtárosa 2015-2016- ban. 2017 őszén Kacsó Erika, a könyvtár kuratóriumának akkori vezetője, Csető Mariann könyvtáros és Papp Csilla Kőrösi Csoma ösztöndíjas fejezte be a megkezdett munkát. Novemberre a 6000 példányos könyvtárban minden könyv a polcokra került, így november 19-én a Köszönő Tagebéd alkalmával ünnepélyes keretek között megnyílhatott a könyvtár az olvasóközönség előtt.

     Jelenleg a könyvtár még online katalogizálás alatt áll, mely jelentős mennyiségű munkát jelent a könyvtár végleges elkészültéig, de az online rendszerezés alatt is lehetőségük van a Magyar Ház tagjai számára, hogy nyitvatartási időben könyvet olvassanak vagy akár könyvet kölcsönözzenek a készülő könyvtárból. A nyitva tartás jelenleg heti két napot jelent, csütörtök délután, valamint szombat délelőtt tudnak az érdeklődök könyvet olvasni vagy kölcsönözni. A Magyar Ház tagjai számára a könyvtár ingyenesen látogatható és kölcsönözhető, míg nem Magyar házi tagoknak 30 dollár az éves tagsági díj. A kiváltott olvasójeggyel három hétig lehet egy-egy könyvet kölcsönözni, mely meghosszabbítható.
     A könyvtár állománya fókuszál a szépirodalom klasszikusaira, így megtalálható benne az epika, líra, dráma. Ezenkívül a történettudomány, irodalomtörténet, néprajz, vallástudomány és művészettörténet alapkönyvei is fellelhetők benne. Kiemelt figyelmet fordítottunk az emigrációs irodalom összegyűjtésére és helyet kaptak angol nyelvű, Magyarországgal foglalkozó könyvek is. Folyóiratok, évkönyvek is gazdagítják a repertoárt. Ezenkívül figyeltünk arra, hogy a gyerekek is megtalálhassák a számukra érdekes olvasmányokat a gyermek és ifjúsági irodalom részlegben. Fontosnak tartjuk, hogy az anyaországban napjainkban megjelenő könyvek is helyet kapjanak a polcokon, így akik magyar inyenc falatokra vágynak szakácskönyveket böngészhetnek, míg a sportkedvelők megtalálják a magyar labdarúgás és sporttörténet nevesebb könyveit is. A vitrines szekrényekben kaptak helyett a legértékesebb könyvek, melyek nem kölcsönözhetők, csak helyben olvashatók.